Klage på krav - men innkrevjinga stoppar ikkje?

Ei klage stansar ikkje innkrevjinga.
Det er fyrst ved ei eventuell avgjerd om at klaga din skal takast til følgje at innkrevjinga stoppar.

Kontakt oss