Betalingsutsetjing eller avdrag på NRK-lisensen?

Du kan ikkje få betalingsutsetjing eller avdrag på NRK-lisens.
Når kravet er kome til oss er det gått til tvangsinnkrevjing.

Dersom du ikkje betaler kravet i si heilheit, tar vi  utlegg i lønn, trygd eller andre formuesgoder.

Kontakt oss