Har betalt NRK-lisensen - likevel fått krav?

Sjekk først om betalinga du har gjort gjeld ein annan termin enn det kravet du har fått no. 

Ver merksam på at NRK sjølv sender ut lisenskrav to gangar i året.
Vi sender ut lisenskrav som tidlegare ikkje er betalt inn til NRK.

Det er vanleg å forveksle den løpande lisensen som NRK sender ut sjølv, med dei mislighaldne lisensane vi sender ut.

Kontakt oss