Sleppe tvangssal - betale avdrag?

Du vil ikkje kunne få ei slik ordning etter at vi har kravd tvangssal.

For å sleppe tvangssal må du betale heile kravet.

Kontakt oss