Når kan SI krevje tvangssal?

Når vi får heilt eller delvis dekning i pantet vi har mot deg, kan vi krevje tvangssal.

Kontakt oss