Oppmoding om soning - kan eg betale kravet?

Ja, du kan betale til oss eller til politiet.

Husk å bruke kravnummeret som referanse når du betaler til oss, vi sender beskjed til politiet når du har betalt.

Kontakt oss