Avdrag/utsetjing i staden for å sone?

Når vi har sendt oppmoding om soning til politiet, er det politiet du skal rette deg til. Vi kan ikkje innvilge nokon betalingsavtale når kravet er overført til politiet.

Kontakt oss