Avdragsordning i staden for utleggsforretning?

Når det er heldt ei utleggsforretning er krava gått til tvangsinnkrevjing.
Då kan du ikkje lenger få ein avdragsavtale på kravet.

Du kan likevel sende dokumenterte opplysningar om inntektene og utgiftene dine til oss slik at vi kan vurdere saka di ut frå dei opplysningane du legg fram. Du skal ha igjen pengar til livsopphald etter trekk i lønn eller trygd.

Kontakt oss