Månadstrekket for høgt?

Er trekket for høgt for deg, må du sende dokumenterte opplysningar om inntekter og utgifter til oss. Vi har muligheit til å ta ei ny vurdering av trekket om det kjem fram nye opplysningar i saka.

Kontakt oss