Utleggsforretninga er avlyst - kva tyder det?

Det tyder at vi ikkje held den utleggsforretninga som var planlagt.
Grunnen kan vere at du har betalt kravet eller at vi finn ut at det vi skulle ta utlegg i ikkje har verdi.

Kontakt oss