Trekk i løn/trygd stansa - vert betalingsmerknaden sletta?

Ja, vi gir beskjed til lausøyreregisteret som slettar merknaden.

Kontakt oss