Betalingsutsetjing eller avdrag på årsavgifta på motorvogn?

Du kan ikkje få betalingsutsetjing eller avdrag på årsavgifta, kravet er kome til oss for tvangsinnkrevjing.
Vi tar utlegg i løn, trygd eller andre formuesgoder dersom du ikkje betaler.

Kontakt oss