Kjøretøyet er seld. Kvifor vert kravet sendt til meg?

Det er den som er registrert som eigar av kjøretøyet 1. januar, som tar i mot krav om årsavgift.
Oppgjer mellom tidlegare eigar og ny eigar er ei privat sak som ikkje vedkjem oss.
For meir opplysningar, sjå tollvesenet.

Kontakt oss