Endre beløp og forfallsdato på ein eFaktura?

Du kan endre beløp, forfallsdato og kva konto som skal verte belasta.

Dersom du flyttar forfallsdato til seinare enn den opprinnelege,  eller du reduserar beløpet på ein eFaktura - må du avtale endringane med oss først slik at kravet ditt ikkje blir misleghalde.

Blir kravet misleghalde, vil du få purring og gebyr i tillegg.

Kontakt oss