Seie opp ein eFaktura?

Du må sjølv seie opp avtalen i nettbanken din. Avtalen er mellom banken og deg.
Derfor nyttar det ikkje å gi oss beskjed om at du ønskjer oppseiing.

Kontakt oss