Bot - feil KID-nummer?

Når du bruker KID-nummeret på giroen du fekk frå Politiet eller Vegvesenet får du feilmelding. Årsaken er at kravet ikkje er registrert inn hos oss enda.

Kva kan du gjere?
Vant til du får tilsend ny giro frå Statens Innkrevjingssentral og bruk KID-nummeret som står på denne til å lage avdrag eller utsetjing.

Kostar det noko ekstra?
Det blir ikkje lagt noko gebyr på om du vel å vente på den fyrste fakturaen frå oss.

Kor lang tid tek det før eg får den?
Det kan ta 3-6 veker før Politiet eller Statens vegstell har sendt kravet til oss og vi har registrert det inn.

Kontakt oss