NRK-lisens - feil KID-nummer?

Du får ikkje avdragsordning eller betalingsutsetjing når NRK-lisensen er overførd til oss.

For å unngå tvangsinnkrevjing må du betale heile kravet vi har sendt deg.
Altså både hovudkravet og gebyr. Gebyra er lagde på av NRK og dei blir ikkje sjølv sletta om du betaler hovudkravet.

Kontakt oss