Blir det rekna renter på kravet?

Studielån og ein del andre kravtypar blir rekna det rende på og dei kan ikkje utsetjast eller delast opp i avdrag direkte på nettsidene.

Ønskjer du avdrag eller utsetjing på renteberande krav må du logge deg inn og bruke kontaktskjemaet for å søkje om dette. Alternativt kan du ringje vår Servicesenter.

Kontakt oss