Barnebidrag

jente som leiker i sanda med bøtte og spade

Barnebidrag krevjes inn av NAV sin innkrevjingssentral i Kirkenes.

Kontakt NAV innkrevjing om innkrevjing barnebidrag

Tlf: 21 05 11 00

E-post: navi@nav.no

Internett: www.nav.no

Kontakt oss