Fullmakt

Korleis gjer du det?

1. Fyll ut fullmaktsskjema

Fullmaktsskjema (PDF)

2. Send skjema til oss i posten.


Kva inneber det å gi fullmakt?

Når du gir ein annan person fullmakt, betyr det at du gir denne personen rett til å handle på dine vegne.
Du bør derfor vere medviten på:

  • kva du gir andre fullmakt til
  • kor lenge denne fullmakta skal gjelde.

Som hovudregel krev vi at fullmakta er skriftleg.