Klage på mva. motrekning

 

Klage på at meirverdiavgift til gode blir brukt for å dekkje ubetalte krav?

Reglane for kva du kan klage på er litt forskjellige avhengig av om selskapet er eit enkeltmannsføretak (personleg føretak) eller om dette er for eksempel eit aksjeselskap.

Klage: enkeltmannsføretak

klage: aksjeselskap og andre selskapsformer