1. Skaff deg informasjon om gjelda di

Kikkert og forstørrelsesglass

Gjeld til

Slik skaffer du informasjon

Statens innkrevingssentral

Logg deg inn og få oversikten direkte, eller klikk på «Ubetalte krav»-tjenesten på fremsiden og få oversikten tilsendt i posten.

Inkassoselskaper
(medlem av Norsk Inkassoforening)

Foreningen har en egen nettside, hvor du kan bestille «Gjeldsforespørsel». Fyll ut opplysninger om deg. Du får da oversikten tilsendt i posten.

Andre inkassoselskaper

De selskapene som ikke har avtale med inkassoforeningen må kontaktes direkte. Du finner lista over disse på nettsiden til inkassoforeningen (du finner linken i midten av siden under "HER"). La deg likevel ikke skremme av lista, det er bare de som du faktisk har krav hos du trenger å kontakte.

Regninger du har fått som ikke er gått til inkasso

Her må du samle sammen regningene du har fått og sortere de etter selskap. Legg gjerne den siste øverst slik at du ser hva du står overfor.

Studielån?
Det er viktig å ta i bruk de rettighetene Lånekassen gir til deg (se nederste avsnitt).


Neste trinn - 2. Lag oversikt over inntekter og utgifter

Kontakt oss