Slik får du lånet tilbake til Lånekassen

Gjelder hvis lånet er oppsagt, men ikke permanent overført til oss.

Nøkler

For å få studielånet tilbake til Lånekassen må du betale både del 1, 2 og 3:

Del 1:  Månedsbeløpet (terminen) du er for sen med
Del 2:  Forsinkelsesrente (som regnes av hele studielånet, ikke bare det misligholdte månedsbeløpet)
Del 3:  Eventuelle nye månedsbeløp som rekker å forfalle før du får betalt
___________________________________________________

=  Det du må betale for å få lånet tilbake til Lånekassen
(innen betalingsfristen som er oppgitt i brevet "Varsel om tvangsinnkreving av misligholdt studielån").
============================================

Slik regner du ut hvor mye forsinkelsesrente du må betale per dag

Bruk Finansdepartements kalkulator for å beregne forsinkelsesrenter.
Da får du regnet ut hvor mye forsinkelsesrente det er per dag som du må legge til månedsbeløpet.

Her er en forklaring til tallene du må sette inn i kalkulatoren for å få riktig beregning:

  • Forfallsdato = I brevet fra oss står det en beskrivelse av hvordan du betaler, «Forsinkelsesrenten regnes fra forfallsdato frem til du betaler». Det er denne datoen du setter inn på «Forfallsdato» i kalkulatoren.
  • Betalingsdato = Her setter du inn den datoen du betaler kravet i nettbanken eller med kort
  • Opprinnelig beløp ved forfall = Dette er summen på studielånet ditt. Du finner dette beløpet i brevet fra oss («Varsel om tvangsinnkreving av misligholdt studielån»)

Hva mener vi med nye månedsbeløp (terminer) og hvor ser du når de forfaller?

Nye terminer
Når Lånekassen sender studielånet over til oss så har du misligholdt det over tid. Det betyr at du er litt «bakpå» og det er kanskje ikke bare ett månedsbeløp som må betales, men også de nye månedsbeløpene som forfaller i nærmeste fremtid hos oss.

Sjekk om fristen er passert på nye månedsbeløp - du må betale 3 dager før forfallsfristen
Du finner fristen for nye månedsbeløp (terminer) under "Forfallsdato på nye terminbeløp» i brevet. Det er vanligvis den 15. i hver måned, hvis ikke du har valgt deg en annen fast forfallsdato på studielånet.  Du må betale, 3 dager FØR de nye månedsbeløpene forfaller, da blir den registrert tidsnok inn i systemet. 

Blir du for sein beregnes det automatisk nye månedsbeløp hos Lånekassen som de sender over til oss. Da må også du beregne forsinkelsesrente i tillegg på det nye månedsbeløpet.

Synes du dette var vanskelig?

Det skjønner vi godt og det er bare å ringe oss for å få hjelp til utregningen Tlf: 751 49 002

Kontakt oss