Hvilke krav vi krever inn

o

 1. Overlastgebyr

  Les mer om Overlastgebyr

 2. Overtredelsesgebyr arbeidsmiljøloven
 3. Overtredelsesgebyr – Børsloven
 4. Overtredelsesgebyr – dekkmerking
 5. Overtredelsesgebyr – Elsertifikatloven
 6. Overtredelsesgebyr – energimerking biler
 7. Overtredelsesgebyr – havressurslova
 8. Overtredelsesgebyr konkurranseloven
 9. Overtredelsesgebyr luftfartsloven
 10. Overtredelsesgebyr - markedsføringsloven
 11. Overtredelsesgebyr – Merkeloven
 12. Overtredelsesgebyr plan og bygningsloven
 13. Overtredelsesgebyr Sysselmannen
 14. Overtredelsesgebyr – Verdipapirhandel Oslo Børs
 15. Overtredelsesgebyr – verdipapirhandelloven
 16. Overtredelsesgebyr - Datatilsynet
 17. Overtredelsesgebyr - Energiloven
 18. Overtredelsesgebyr - Kringkastingsloven
 19. Overtredelsesgebyr - Mesterbrevnemnda
 20. Overtredelsesgebyr - Mineralloven
 21. Overtredelsesgebyr - Skipssikkerhetsloven
 22. Overtredelsesgebyr - Valgloven
 23. Overtredelsesgebyr - Vannressursloven
 24. Overtredelsesgebyr - Vassdragsreguleringsloven

t

 1. Tilbakebet av tilskudd til forretningsutvikling § 1-6
 2. Tilbakebetaling av tilskudd til forretningsutvikling §10
 3. Tilbakebet av tilskudd til forretningsutvikling §11
 4. Tilbakebet av tilskudd til produksjoner § 1-13
 5. Tilbakebetaling av midler Fredskorpset
 6. Tilbakebetaling av tilskudd - konkurransetilsynet
 7. Tilbakebetaling av tilskudd til produksjoner § 1-12
 8. Tilbakebetaling til Fond for lyd og bilde
 9. Tilbakebetaling til Norsk kulturfond
 10. Tilbakebetaling til Norsk kulturråd
 11. Tilbakebetaling til Statens kunstnerstipend
 12. Tilbakebetaling av tilskudd
 13. Tilbakebetaling - UD
 14. Tilleggsavgift

  Les mer om Tilleggsavgift

 15. Tilleggsavgift - Kartverket
 16. Tilskudd til NPE

  Les mer om Tilskudd til NPE

 17. Tinglysingsgebyr - Kartverket
 18. Tvangsbot barnelova
 19. Tvangsmulkt – finansieringsvirksomhetsloven
 20. Tvangsmulkt – forsikringsvirksomhetsloven
 21. Tvangsmulkt - havressurslova
 22. Tvangsmulkt – IKT-løsninger
 23. Tvangsmulkt - markedsføringsloven
 24. Tvangsmulkt – obligatorisk tjenestepensjon
 25. Tvangsmulkt - plan og bygningsloven
 26. Tvangsmulkt Sysselmannen
 27. Tvangsmulkt – verdipapirhandelloven
 28. Tvangsmulkt - Apotekloven
 29. Tvangsmulkt - Arbeidsmiljøloven
 30. Tvangsmulkt - Datatilsynet
 31. Tvangsmulkt - Forurensningsloven
 32. Tvangsmulkt - Fritids- og småbåt
 33. Tvangsmulkt - Kringkastingsloven
 34. Tvangsmulkt - Legemiddelloven
 35. Tvangsmulkt-luftfartsloven
 36. Tvangsmulkt - Medieeierskapsloven
 37. Tvangsmulkt - Mineralloven
 38. Tvangsmulkt - Produktkontrolloven
 39. Tvangsmulkt - Skipssikkerhetsloven
 40. Tvangsmulkt - Statistisk Sentralbyrå