Hvilke krav vi krever inn

k

 1. Kinoavgift

  Les mer om Kinoavgift

o

 1. Overlastgebyr

  Les mer om Overlastgebyr

 2. Overtredelsesgebyr arbeidsmiljøloven
 3. Overtredelsesgebyr – Børsloven
 4. Overtredelsesgebyr – dekkmerking
 5. Overtredelsesgebyr – Elsertifikatloven
 6. Overtredelsesgebyr – energimerking biler
 7. Overtredelsesgebyr folkeregisterloven
 8. Overtredelsesgebyr – havressurslova
 9. Overtredelsesgebyr konkurranseloven
 10. Overtredelsesgebyr luftfartsloven
 11. Overtredelsesgebyr - markedsføringsloven
 12. Overtredelsesgebyr – Merkeloven
 13. Overtredelsesgebyr plan og bygningsloven
 14. Overtredelsesgebyr Sysselmannen
 15. Overtredelsesgebyr – Verdipapirhandel Oslo Børs
 16. Overtredelsesgebyr – verdipapirhandelloven
 17. Overtredelsesgebyr - Datatilsynet
 18. Overtredelsesgebyr - Energiloven
 19. Overtredelsesgebyr - Kringkastingsloven
 20. Overtredelsesgebyr - Mesterbrevnemnda
 21. Overtredelsesgebyr - Mineralloven
 22. Overtredelsesgebyr - Skipssikkerhetsloven
 23. Overtredelsesgebyr - Valgloven
 24. Overtredelsesgebyr - Vannressursloven
 25. Overtredelsesgebyr - Vassdragsreguleringsloven

t

 1. Tilbakebet av tilskudd til forretningsutvikling § 1-6
 2. Tilbakebetaling av tilskudd til forretningsutvikling §10
 3. Tilbakebet av tilskudd til produksjoner § 1-13
 4. Tilbakebet av utbetalt tilskudd - Norsk filminstitutt
 5. Tilbakebetaling av feilaktig utbetaling - Pasientreiser
 6. Tilbakebetaling av midler Norec
 7. Tilbakebetaling av tilskudd - konkurransetilsynet
 8. Tilbakebetaling av tilskudd til produksjoner § 1-12
 9. Tilbakebetaling til Fond for lyd og bilde
 10. Tilbakebetaling til Norsk kulturfond
 11. Tilbakebetaling til Norsk kulturråd
 12. Tilbakebetaling til Statens kunstnerstipend
 13. Tilbakebetaling av tilskudd
 14. Tilbakebetaling - UD
 15. Tilleggsavgift

  Les mer om Tilleggsavgift

 16. Tilleggsavgift - Kartverket
 17. Tilskudd til NPE

  Les mer om Tilskudd til NPE

 18. Tinglysingsgebyr - Kartverket
 19. Tvangsbot barnelova
 20. Tvangsmulkt – finansieringsvirksomhetsloven
 21. Tvangsmulkt – forsikringsvirksomhetsloven
 22. Tvangsmulkt - havressurslova
 23. Tvangsmulkt – IKT-løsninger
 24. Tvangsmulkt - markedsføringsloven
 25. Tvangsmulkt – obligatorisk tjenestepensjon
 26. Tvangsmulkt - plan og bygningsloven
 27. Tvangsmulkt Sysselmannen
 28. Tvangsmulkt – verdipapirhandelloven
 29. Tvangsmulkt - Apotekloven
 30. Tvangsmulkt - Arbeidsmiljøloven
 31. Tvangsmulkt - Datatilsynet
 32. Tvangsmulkt - Forurensningsloven
 33. Tvangsmulkt - Fritids- og småbåt
 34. Tvangsmulkt - Kringkastingsloven
 35. Tvangsmulkt - Legemiddelloven
 36. Tvangsmulkt-luftfartsloven
 37. Tvangsmulkt - Medieeierskapsloven
 38. Tvangsmulkt - Mineralloven
 39. Tvangsmulkt - Produktkontrolloven
 40. Tvangsmulkt - Skipssikkerhetsloven
 41. Tvangsmulkt - Statistisk Sentralbyrå