Tilleggsavgift

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Tvangsinnkreving

1. Forhåndsvarsel om utlegg

Bilde

2. Varsel om utleggsforretning

Bilde

3. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Dette er en tilleggsavgift på grunn av for sent innbetalt årsavgift til Skatt Øst.

Du kan ikke få avdragsordning eller betalingsutsettelse når årsavgiften er overført til oss.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse eller klage på ileggelsen av kravet, er det Skatt Øst som behandler dette. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra Skatt Øst.

Tilleggsavgiften er et krav vi har mulighet til å skattemotregne.

Aktuelle lovhjemler

-årsavgift, jf. skattebetalingsloven § 14-1, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Relaterte spørsmål og svar

Ordbok

  • Ettergivelse

    At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss