Tilleggsavgift

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Tvangsinnkreving

1. Forhåndsvarsel om utlegg

Bilde

2. Varsel om utleggsforretning

Bilde

3. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Dette er en tilleggsavgift på grunn av for sent innbetalt årsavgift for motorvogn.

Årsavgiften er avviklet og erstattet av trafikkforsikringsavgift, men tidligere ikke betalte årsavgifter kreves inn av oss.

Hvis du ønsker å klage på ileggelsen av kravet, kan du sende klage til oss, men det er Skatteetaten ved seksjon Brukerkontakt i Steinkjer som behandler dette. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra behandler av søknaden.

Tilleggsavgiften er et krav vi har mulighet til å skattemotregne.

Aktuelle lovhjemler

-årsavgift, jf. skattebetalingsloven § 14-1, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Relaterte spørsmål og svar

Ordbok

  • Ettergivelse

    At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss