Inkassobevillingsgebyr

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

For at du skal få tildelt  inkassobevilling etter inkassoloven § 5,må du betale et saksbehandlingsgebyr som er fire ganger rettsgebyret.

Hvis du ikke betaler gebyret, vil du ikke få behandlet søknaden din om inkassobevilgning

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse eller klage på ileggelsen av kravet, er det Finanstilsynet som behandler søknaden din. Vi stanser ikke innkrevingen mens søknaden blir behandlet, hvis vi ikke mottar annen beskjed fra Finanstilsynet.

 

SI kan behandle søknader om nedsettelse av kravet, jf. SI-loven § 8. SI kan nedsette kravet dersom vi antar at en nedsettelse av kravet vil gi bedre dekning enn fortsatt innkreving av kravet. Vi kan ikke nedsette kravet, dersom vi antar at dette vil virke støtende overfor andre eller svekke den alminnelige betalingsmoralen.

 

Dersom kravet ikke betales innen forfall, løper det forsinkelsesrente på kravet.

 

SI kan skattemotregne kravet.

Aktuelle lovhjemler

Inkassoloven § 5, jf. inkassoforskriften § 5-1

SI-loven § 8

SI-loven § 7

SI-loven § 4

Kontakt oss