Overlastgebyr

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Dersom du kjører kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg og du bryter bestemmelsene om last av aksel/akselkombinasjon eller totalvekt, må den som eier kjøretøyet betale overlastgebyr til statskassen.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse eller klage på ileggelsen av kravet, er det utligner av kravet som må ta stilling til henvendelsen. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra utligner av kravet.

Aktuelle lovhjemler

-ilagt gebyr, jf. vegtrafikkloven § 38 andre ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

SI-loven § 8

Relaterte spørsmål og svar

 • Jeg har betalt, hvorfor stopper dere ikke innkrevingen?

  Dette kan være fordi vi ikke hadde registrert din betaling da fakturaen eller kravbrevet ble sendt ut.

  Logg inn på Din side for å se om betalingen er registrert nå eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

 • Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


  Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Ordbok

 • Ettergivelse

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

 • Utligner

  Oppdragsgiver. For eksempel NRK for NRK-lisensen.

Kontakt oss