DSB - Førsteleddsomsetningsavgift

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som ilegger avgiften. Denne avgiften er knyttet opp mot kontroller, men er likevel en årlig avgift som må betales, uavhengig av om det har vært kontroll eller ikke.

Avgiften dekker 3 forskjellige områder:

 • avgift for å lage og å handle med sprengstoff og krutt
 • avgift for å handle med olje- og gassprodukter og løsningsmidler
 • avgift for å føre i land olje og gass i rørledninger fra sjøen.


Størrelsen på avgiften beregnes ut fra antall tonn som er omsatt/produsert og gjelder bestandig første ledd i omsetningskjeden.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse eller klage på ileggelsen av kravet, er det DSB som behandler dette. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra DSB.

Aktuelle lovhjemler

-krav på avgift, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 28, fjerde ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

SI-loven § 8

Relaterte spørsmål og svar

 • Jeg har betalt, hvorfor stopper dere ikke innkrevingen?

  Dette kan være fordi vi ikke hadde registrert din betaling da fakturaen eller kravbrevet ble sendt ut.

  Logg inn på Din side for å se om betalingen er registrert nå eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

 • Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


  Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Ordbok

 • Ettergivelse

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss