Feilutbetalt bostøtte

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Feilutbetaling av bostøtte kan kreves tilbake. Mange feilutbetalinger oppdages under saksbehandlingen i kommunene eller Husbanken, men også informasjon fra søker, henvendelse fra kommunen eller anonyme henvendelser kan avdekke feilutbetalinger.

Hvis du ønsker å klage på ileggelsen av kravet eller trenger detaljer, så er det Husbanken som behandler dette. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra Husbanken.

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

Bostøtteloven § 12

Lov om bostøtte § 11

Lov om bostøtte § 10

Kontakt oss