Kinoavgift

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

I følge forskrift om film og videogram § 3-1, skal kinoer betale en kinoavgift til staten. Norsk filminstitutt beregner kinoavgiften basert på netto omsetningstall fra kinoen. Satsen for kinoavgiften fastsettes årlig i statsbudsjettet. Avgiften kreves inn kvartalsvis.

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 7

SI-loven § 8

SI-loven § 4

Kontakt oss