Miljøerstatning Sysselmannen

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Dersom noen gjør skade på miljøet, for eksempel forurenser miljøet eller ødelegger miljøet eller ødelegger kulturminner, kan Sysselmannen på Svalbard fatte vedtak om miljøerstatning. Pengene som blir krevd inn går direkte til Svalbards miljøfond. Fondet brukes til tiltak på Svalbard som har som formål å beskytte miljøet.

Aktuelle lovhjemler

Svalbardmiljøloven § 95

Svalbardmiljøloven § 95 fjerde ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 4

SI-loven § 7

SI-loven § 8

Kontakt oss