Refusjon av utgifter - konkurransetilsynet

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Konkurransetilsynet krever refusjon for sine utgifter knyttet til reiser og andre utgifter i
forbindelse med foredrag. SI krever inn disse utgiftene på vegne av Konkurransetilsynet.

Kontakt oss