Refusjonskrav - bokettersyn

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Tilsynsrådet kan utføre bokettersyn hos advokater og rettshjelpere. Tilsynsrådet kan også kreve
at advokaten dekker utgiftene ved bokettersynet hvis utgiftene skyldes at advokaten ikke har overholdt reglene i advokatforskriften.

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 7

SI-loven § 4

SI-loven § 8

Advokatforskriften § 4-7

Kontakt oss