Restkrav Husbanken

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Husbanken kan gi startlån og grunnlån til bolig. Når du inngår avtale med Husbanken om lån, så får Husbanken pant i din bolig. Dersom lånet ikke blir full oppgjort etter salg av boligen, så krever SI inn restkravet.

Aktuelle lovhjemler

-eksigibelt gjeldsbrev, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav a

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav g

SI-loven § 8

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 7

Kontakt oss