Tilbakebet av tilskudd til forretningsutvikling § 1-6

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Tilskudd etter forskrift om tilskudd til produksjonsselskaper kapittel 2, 3, 4, 6 og 8 skal tilbakebetales til Norsk filminstitutt, dersom produksjonen gir nettoinntekter, jf. forskriftens § 1-6. 

Kravet om tilbakebetaling opphører når den offentlige støtten er tilbakebetalt og senest fem år etter at filmen har hatt premiere.

Hvis dere ønsker å søke om ettergivelse eller klage på ileggelsen av kravet, er det Norsk filminstitutt som behandler søknaden. Vi stanser ikke innkrevingen mens søknaden blir behandlet, hvis vi ikke mottar annen beskjed fra Norsk filminstitutt.

SI kan behandle søknader om nedsettelse av kravet, jf. SI-loven § 8. SI kan nedsette kravet dersom vi antar at en nedsettelse av kravet vil gi bedre dekning enn fortsatt innkreving av kravet. Vi kan ikke nedsette kravet, dersom vi antar at dette vil virke støtende overfor andre eller svekke den alminnelige betalingsmoralen.

SI kan skattemotregne kravet.

 

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 8

SI-loven § 4

Forskrift om tilskudd til produksjonsselskaper § 1-6 tredje ledd

Forskrift om tilskudd til produksjonsselskaper § 1-6 tredje ledd, jf. forskriftens § 1-6 første ledd

Forskrift om tilskudd til produksjonsselskaper kapittel 2, 3, 4, 6 og 8.

Kontakt oss