Tilbakebet av tilskudd til produksjoner § 1-13

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Tilskudd som er tildelt etter forskrift om audiovisuelle produksjoner kan kreves tilbakebetalt etter samme forskrifts § 1-13 dersom mottakeren av tilskuddet har brutt forutsetningene i forskriftens § 1-13.

Hvis dere ønsker å søke om ettergivelse eller klage på ileggelsen av kravet, er det Norsk filminstitutt som behandler søknaden. Vi stanser ikke innkrevingen mens søknaden blir behandlet, hvis vi ikke mottar annen beskjed fra Norsk filminstitutt.

SI kan behandle søknader om nedsettelse av kravet, jf. SI-loven § 8. SI kan nedsette kravet dersom vi antar at en nedsettelse av kravet vil gi bedre dekning enn fortsatt innkreving av kravet. Vi kan ikke nedsette kravet, dersom vi antar at dette vil virke støtende overfor andre eller svekke den alminnelige betalingsmoralen.

SI kan skattemotregne kravet.

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 8

SI-loven § 7

SI-loven § 4

Forskrift om audiovisuelle produksjoner (F07.09.2009 nr.1168).

Kontakt oss