Tilbakebet av utbetalt tilskudd - Norsk filminstitutt

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Dersom det er tildelt tilskudd etter forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon og det skjer brudd på vilkårene i forskriften eller tilsagnsbrevet, kan Norsk filminstitutt kreve hel eller delvis tilbakebetaling av utbetalt tilskudd.

 

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 4

SI-loven § 7

SI-loven § 8

Kontakt oss