Tilbakebetaling av tilskudd - konkurransetilsynet

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Konkurransetilsynet forvalter et tilskuddsfond som skal brukes til forskning om konkurranseforhold, pris og konkurransepolitiske virkemidler. Dersom tilskuddsmottaker oppgir uriktige opplysninger eller tilskudd ikke benyttes i samsvar med fastsatte betingelser for tildelingen skal tilskuddet tilbakebetales. Dette gjelder også hvis sluttavregningen viser at mottakeren har mottat for mye tilskudd.

Kontakt oss