Tilbakebetaling til Fond for lyd og bilde

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Dersom du har mottatt tilskudd, men ikke fullfører prosjektet innen tidsfristen som er satt eller prosjektet ikke er i samsvar med forutsetningene for tildelingen - da kan Norsk Kulturråd kreve tilskuddet tilbakebetalt.

Aktuelle lovhjemler

-skriftstykke, jf. tvangfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav f

SI-loven § 7

SI-loven § 4

Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde §10

Kontakt oss