Tilbakebetaling til Norsk kulturfond

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Dersom du har fått tilskudd fra Norsk kulturråd, men ikke bruker tilskuddet etter forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at tilskuddet skal tilbakebetales.

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 4

-skriftstykke, jf. tvangfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav f

SI-loven § 7

Forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond §10

Kontakt oss