Tilbakebetaling til Norsk kulturråd

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Hvis du er tildelt midler av Norsk kulturråd, men ikke bruker disse som avtalt - da kan kulturrådet kreve tilbakebetaling av midlene.

Aktuelle lovhjemler

-skriftstykke, jf. tvangfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav f

SI-loven § 7

SI-loven § 4

Kontakt oss