Tilbakebetaling til Statens kunstnerstipend

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Dersom du har gitt misvisende informasjon eller ikke har overholdt betingelsene for å motta stipend eller garantiinntekt - da kan hele eller deler av stipendet/garantiintekten bli krevd tilbakebetalt.

Aktuelle lovhjemler

-skriftstykke, jf. tvangfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav f

SI-loven § 7

SI-loven § 4

Forskrift om Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere § 11

Kontakt oss