Tilskudd til NPE

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Den som utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten yter helsehjelp, skal melde fra og yte tilskudd til NPE for å dekke erstatning for pasientskader voldt utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten samt bidrag til driften, jf. pasientskadeloven § 8. NPE treffer beslutning om hvem som er tilskuddspliktig og fastsetter tilskuddet.

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 7

SI-loven § 4

SI-loven § 8

Pasientskadeloven § 8

Kontakt oss