Vinningsavståelse

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Finanstilsynet kan beslutte vinningsavståelse, dersom et foretak har oppnådd urettmessig økonomisk gevinst ved å bryte verdipapirhandelloven.

Dersom den økonomiske gevinsten er tilfalt et selskap som inngår i et konsern, hefter selskapets morselskap og morselskapet i det konsern selskapet er en del av, subsidiært for beløpet. Et konsern betyr at et annet selskap har bestemmende innflytelse (morselskapet) overfor det andre selskapet (datterselskapet). Kravet kan altså ha flere skyldnere (kan være solidarisk ansvarlige).

Hvis dere ønsker å søke om ettergivelse eller å klage på at kravet har oppstått, er det Finanstilsynet som behandler søknaden. Vi stanser ikke innkrevingen mens søknaden blir behandlet, hvis vi ikke mottar annen beskjed fra Finanstilsynet.

SI kan behandle søknader om nedsettelse av kravet, jf. SI-loven § 8. SI kan nedsette kravet dersom vi antar at en nedsettelse av kravet vil gi bedre dekning enn fortsatt innkreving av kravet. Vi kan ikke nedsette kravet, dersom vi antar at dette vil virke støtende overfor andre eller svekke den alminnelige betalingsmoralen.

Vinningsavståelse er et krav som vi kan skattemotregne.

Dersom kravet ikke betales innen forfall, løper det forsinkelsesrente på kravet.

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 8

SI-loven § 7

SI-loven § 4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

Verdipapirhandelloven § 17-2

Kontakt oss