Bot - Forenklet forelegg ATK

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

3. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

4. Varsel om utleggsforretning

Bilde

5. Utleggsforretning

Bilde

Soning

6. Anmodning om soning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Når du blir tatt i en automatisk trafikkontroll (fotoboks) blir kjøretøy fotografert forfra slik at politiet kan identifisere den som kjørte og lese kjennemerket på bilen.

Når politiet identifiserer fører av kjøretøy, sendes forenklet forelegg til sjåføren.

I de tilfellene der politiet ikke identifiserer fører, sender politiet en melding om overtredelsen til bileier. Eier gis anledning til å oppgi hvem som var fører.

Tilbud om forenklet forelegg sendes til fører av kjøretøyet med en svarfrist. Dersom fører ikke vedtar innen fristen kan saken overføres til retten.

Etter at fører har vedtatt forenklet forelegg overføres saken elektronisk til oss. Oversendelsen av forelegget til oss kan ta tid. Når vi mottar kravet, sendes det ut en faktura som du kan betale eller bruke til å innvilge deg en betalingsavtale. Det legges ikke gebyr på første faktura. 

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse (benådning) eller klage på ileggelsen av kravet, er det påtalemyndigheten som må ta stilling til henvendelsen. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra påtalemyndigheten.

Vi kan behandle søknad om ettergivelse av purregebyr.

Aktuelle lovhjemler

-vedtatt forelegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav c

Relaterte spørsmål og svar

Ordbok

  • ATK

    Automatisk Trafikk Kontroll (fotoboks)

  • Ettergivelse

    At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

  • Forelegg

    Reaksjon på et straffbart forhold. For eksempel bot.

Kontakt oss