Bot - Forenklet forelegg ATK

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

3. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

4. Varsel om utleggsforretning

Bilde

5. Utleggsforretning

Bilde

Soning

6. Anmodning om soning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Når du blir tatt i en automatisk trafikkontroll (fotoboks) blir kjøretøyet fotografert forfra slik at politiet kan identifisere den som kjørte og lese kjennemerket på bilen.

Politiet sender brev til deg som står som eier av bilen i motorvognregisteret og ber om en bekreftelse på at det var du som var sjåfør. Hvis ikke det var du som kjørte bilen, ber politiet om at du oppgir navnet på den som kjørte. Hvis ikke du vil gi noen forklaring, kan du bli avhørt i retten. Deretter sender politiet et forelegg til den som kjørte bilen. Hvis forelegget blir godtatt, er saken avgjort. Hvis det ikke blir godtatt, sender politiet hele saken til retten for å få en avgjørelse der.

Når politiet har fått bekreftet hvem forelegget gjelder, sendes det over til oss. Oversendelsen av forelegget til oss kan ta tid. Når vi mottar kravet, sendes det ut en faktura som du kan betale eller bruke til å innvilge deg en betalingsavtale. Det legges ikke gebyr på første faktura. 

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse (benådning) eller klage på ileggelsen av kravet, er det påtalemyndigheten som må ta stilling til henvendelsen. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra påtalemyndigheten.

Vi kan behandle søknad om ettergivelse av purregebyr.

Aktuelle lovhjemler

-vedtatt forelegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav c

Relaterte spørsmål og svar

Ordbok

  • Forelegg

    Reaksjon på et straffbart forhold. For eksempel bot.

  • Ettergivelse

    At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

  • ATK

    Automatisk Trafikk Kontroll (fotoboks)

Kontakt oss