Bot - Utenlandsk

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Vi hjelper Sverige, Danmark, Finland og Island med å kreve inn bøter og saksomkostninger som nordmenn får i disse landene.

Hvis du får ei bot i en av disse landene, sender påtalemyndigheten kravet til oss og da starter vi innkrevingen mot deg. Innkrevingen foregår etter norske regler. Dersom vi ikke får inn alle pengene, returnerer vi saken til det nordiske landet som opprettet kravet, i god tid før kravet blir foreldet.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse eller klage på ileggelsen av kravet, er det utligner av kravet som må ta stilling til henvendelsen. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra påtalemyndigheten.

Aktuelle lovhjemler

-rettskraftig dom/vedtatt forelegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven  § 4-1 andre ledd bokstav f,g,h

Relaterte spørsmål og svar

 • Jeg har betalt, hvorfor stopper dere ikke innkrevingen?

  Dette kan være fordi vi ikke hadde registrert din betaling da fakturaen eller kravbrevet ble sendt ut.

  Logg inn på Din side for å se om betalingen er registrert nå eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

 • Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


  Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Ordbok

 • Ettergivelse

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

 • Utligner

  Oppdragsgiver. For eksempel NRK for NRK-lisensen.

 • Påtalemyndigheten

  Den offentlige myndigheten som påtaler straffbare handlinger. Det kan for eksempel være Riksadvokaten, statsadvokaten og jurister i politiet.

Kontakt oss