Bot - forenklet forelegg

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

3. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

4. Varsel om utleggsforretning

Bilde

5. Utleggsforretning

Bilde

Soning

6. Anmodning om soning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Mange av de vanlige trafikkovertredelsene blir straffet med forenklede forelegg hvis hendelsen ikke er alvorlig.
Du vil få et forenklet forelegg hvis trafikkovertredelsen blir oppdaget på stedet av politiet. Saken blir avgjort der og da ved at du aksepterer forelegget.

Alternativet er at en politijurist må vurdere saken. Hvis han kommer fram til at loven er brutt, får du et vanlig forelegg (bot). Forskjellen på disse er at et vanlig forelegg blir registrert i bøteregisteret hos politiet, det gjør ikke et forenklet forelegg. Hvis du har akseptert et forenklet forelegg, kan man som hovedregel ikke angre på det og klage på forelegget.

Politiet sender forelegget til oss. Oversendelsen av forelegget til oss kan ta tid. Når vi mottar kravet, sendes det ut en faktura som du kan betale eller bruke til å innvilge deg en betalingsavtale. Det legges ikke gebyr på første faktura.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse (benådning) eller anke ileggelsen av kravet, er det påtalemyndigheten som må ta stilling til henvendelsen. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra påtalemyndigheten.

Vi kan behandle søknad om ettergivelse av purregebyr.

Aktuelle lovhjemler

-vedtatt forelegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav c

Relaterte spørsmål og svar

Ordbok

  • Forelegg

    Reaksjon på et straffbart forhold. For eksempel bot.

Kontakt oss