Erstatning - Påtaleunnlatelse

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Påtalemyndigheten kan velge å ikke ta ut påtale, selv om det er påvist straffeansvar i en sak (jf. straffeprosessloven §69). Det kan bli bestemt vilkår for å unngå påtale i saken, for eksempel å betale erstatning som SI krever inn.

Vi sender ut brev til deg som er tilkjent erstatningskravet (skadelidt), og spør om du vil at vi skal kreve inn erstatningen for deg. Svaret ditt gir oss fullmakt til å kreve inn erstatningen på dine vegne.

Vi kan bare sende ut faktura og purring til den som skal betale. Dette er gratis for deg. Vi kan ikke tvangsinnkreve erstatningen. Det vil si at vi kan ikke trekke den som skal betale i lønn eller trygd eller ta utlegg i andre formuesgoder. Hvis kravet ikke blir betalt fra de vilkår som er satt, vil vi informere politiet om dette. Politiet kan da ta ut tiltale og ilegge straff.

 

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse av et erstatningskrav, er det kun skadelidte selv som kan ta stilling til henvendelsen. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra skadelidte i saken.

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


  Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

 • Jeg har betalt, hvorfor stopper dere ikke innkrevingen?

  Dette kan være fordi vi ikke hadde registrert din betaling da fakturaen eller kravbrevet ble sendt ut.

  Logg inn på Din side for å se om betalingen er registrert nå eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

 • Tilkjent penger i en erstatningssak?

  Vi tar kontakt med deg når erstatningskravet er registrert hos oss. Du vil da få tilsendt informasjon om videre saksgang. Oversendelsen av erstatningskravet fra politiet kan ta noe tid.

  Er du skadet ved en straffbar handling som har preg av vold eller tvang kan du ha krav på å få forskuttert erstatningen fra staten (voldsoffererstatning). Mer informasjon om dette finner du på nettsidene til Kontoret for voldsoffererstatning.

  Vi har ikke anledning til å forskuttere erstatningsbeløpet.

Ordbok

 • Ettergivelse

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

 • Påtaleunnlatelse

  Strafferettslig reaksjon. Påtalemyndigheten bestemmer at det ikke skal tas ut tiltale selv om straffeskyld anses som bevist.

Kontakt oss