Inndragning - Påtaleunnlatelse

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Dersom påtalemyndighetene mener at noen har hatt fortjeneste av en forbrytelse, blir det som oftest ilagt inndragning av utbyttet. Inndragning kan følge både ved dom, forelegg og forenklet forelegg.

Vi krever bare inn inndragninger som er et pengebeløp.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse på kravet, er det påtalemyndigheten som må ta stilling til henvendelsen. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra påtalemyndigheten.

Relaterte spørsmål og svar

 • Jeg har betalt, hvorfor stopper dere ikke innkrevingen?

  Dette kan være fordi vi ikke hadde registrert din betaling da fakturaen eller kravbrevet ble sendt ut.

  Logg inn på Din side for å se om betalingen er registrert nå eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

 • Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


  Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Ordbok

 • Ettergivelse

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

 • Påtaleunnlatelse

  Strafferettslig reaksjon. Påtalemyndigheten bestemmer at det ikke skal tas ut tiltale selv om straffeskyld anses som bevist.

 • Påtalemyndigheten

  Den offentlige myndigheten som påtaler straffbare handlinger. Det kan for eksempel være Riksadvokaten, statsadvokaten og jurister i politiet.

Kontakt oss