NRK - kringkastingsavgift

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Tvangsinnkreving

1. Forhåndsvarsel om utlegg

Bilde

2. Varsel om utleggsforretning

Bilde

3. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Kringkastingsavgiften er avviklet og NRK finansieres nå over statbudsjettet, men tidligere ikke betalte kringkastingsavgfiter kreves inn av oss.

Hvis du ønsker å klage på på kringkastingsavgiften, kan du sende klage til oss, men vær oppmerksom på at klagen din ikke stanser innkrevingen av kravet. Det er først ved en eventuell avgjørelse om at klagen din skal tas til følge at innkrevingen stopper.

Aktuelle lovhjemler

-kringkastingsavgift og tilleggsavgift, jf. kringkastingsloven § 8-4 tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

SI-loven § 8

Relaterte spørsmål og svar

 • Ikke TV i bruk – likevel fått krav om NRK-lisens?

  Du må kontakte NRK lisensavdelingen.

  Telefon: 75 12 27 10

  Adresse:
  NRK - Lisensavdelingen,
  8607 Mo i Rana.

  Eller gå til NRK-Lisenskontoret.

 • Har betalt NRK-lisensen - likevel fått krav?

  Sjekk først om betalingen du har gjort gjelder en annen termin enn det kravet du har fått nå. 

  Vær oppmerksom på at NRK selv sender ut lisenskrav to ganger i året.
  Vi sender ut lisenskrav som tidligere ikke er betalt inn til NRK.

  Det er vanlig å forveksle den løpende lisensen som NRK sender ut selv, med de misligholdte lisensene vi sender ut.

 • Betalingsutsettelse eller avdrag på NRK-lisensen?

  Du kan ikke få betalingsutsettelse eller avdrag på NRK-lisens.
  Når kravet er kommet til oss er det gått til tvangsinnkreving.

  Hvis du ikke betaler kravet i sin helhet, tar vi  utlegg i lønn, trygd eller andre formuesgoder.

 • Uenig i krav om NRK-lisens?

  Du kan sende en klage med begrunnelse til oss. Vi sender denne videre til NRK-lisensavdelingen.

  Vi stanser ikke innkrevingen under klagebehandlingen.

Ordbok

 • Ettergivelse

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss